Table of contents
Share Post

Helen van seksueel trauma betekent niet dat het niet meer heeft plaats gevonden. het betekent dat het seksueel trauma jouw dagelijks leven niet meer beïnvloed en beheerst.

Seksueel misbruik of seksueel geweld overkomt 1 op de 4 meisjes en 1 op de 6 jongens. Dat is veel en tegelijkertijd betekent dit dat je er niet alleen voor staat.

Als kind ontwikkel je verschillende afweermechanismen om ermee om te kunnen gaan, om te kunnen overleven. Een aantal afweermechanismen zijn:

Existentiële angst: Er gebeurt iets vreselijks en ik kan er niet aan ontsnappen. Het kind bevriest en raakt in paniek.

Ik ben schuldig: Ik moet wel een erg slecht kind zijn dat ik dit verdiend heb. Een volwassene waar een kind geheel van afhankelijk is doet haar of hem pijn en dan moet er wel iets vreselijks mis zijn.

Valse hoop: Het kind hoopt door zich beter te gaan gedragen of nog liever te zijn voor de dader dat het misbruik dan zal stoppen.

Machtsspel: Het kind geeft een ander de schuld. Het kind denkt dat als die ander zich beter of anders zou gaan gedragen, zij wel oké zullen zijn.

Ontkenning van behoefte: Het kind maakt zichzelf wijs dat het allemaal niet zo erg is. Dat het niet belangrijk is voor hem of haar om met vriendjes te spelen. Het kan zelfs zijn dat het kind zichzelf wijs maakt dat hij of zij het misbruik juist fijn vindt.

Je ontkoppelt als kind jezelf van je lichaam en je emoties om de heftigheid enigszins te kunnen dragen. Een mooi en essentieel systeem. Het enige is dat dit op latere leeftijd vaak nog steeds aanwezig is waardoor je tegen van alles aan loopt.

Het lichaam heeft ook een geheugen, het lichaamsgeheugen. Trauma word letterlijk in lichaamscellen opgeslagen en heeft zo invloed op het neurologisch systeem. Het heeft invloed op lichamelijk, emotioneel en geestelijk welzijn van de betreffende persoon. Dat is één van de belangrijkste redenen waarom, naast cognitieve therapie (het denken), lichaamsgerichte therapie essentieel is in het helen van trauma. Wat in het lichaam zit, dient ook via en middels het lichaam geheeld te worden met lichaamswerk. Dat zijn bijvoorbeeld oefeningen om lichaamsbewustwording te creëren, om lichamelijke klachten en/ of blokkades op te heffen of te verminderen, om te leren wat ontspanning is in het lichaam, om te voelen waar je grenzen liggen, om te leren wat welke emotie is en deze op een constructieve manier te uiten, om het stress systeem wat nog steeds aan staat uit te zetten enzovoort. Veel mensen met een seksueel trauma (over)leven in hun volwassen leven constant in de alertheidtoestand waardoor constant stress hormonen aangemaakt blijven worden met alle gevolgen van dien op allerlei vlakken. (Dit leg ik uitgebreid uit in het blog: Trauma en neurologie)

Hoogstwaarschijnlijk heb je in je volwassen leven last van één of meerdere problemen uit onderstaande punten:

Angsten

Angst voor het donker

Angst voor afwijzing/verlatingsangst

Angst voor intimiteit/seksualiteit/seksuele gevoelens

Onberedeneerbare angst voor bepaalde plaatsen (park, bos, kasten, slaapkamers)

Overbezorgd zijn naar je kinderen, vooral als ze de leeftijd bereiken waarop je misbruikt bent      Lichamelijke problemen:

Lichamelijke signalen niet opmerken (zoals pijn, vermoeidheid, honger of verzadiging)

Jezelf verbergen in te ruime kleding of overgewicht als manier om jezelf te beschermen

Haat voelen voor je eigen lichaam

Doof gevoel vooral in de lichaamsdelen die met seksualiteit te maken hebben

Spierspanning, hoofdpijnen, rugpijnen, darmklachten

Aandoeningen aan de geslachtsorganen

Psychische problemen:

Eetstoornissen

Zelf sabotage, gevoelens van zelfhaat, zelfbeschadiging en pogingen tot zelfmoord

Emotioneel op slot gaan, onverschilligheid, depressie

Angst- en paniekaanvallen

Controle behoefte, het gevoel dat je controle moet hebben over jezelf, anderen en situaties

Perfectionisme in alle aspecten van je leven

Overweldigende schuldgevoelens, het gevoel dat je fout bent, vooral in relaties

Dissociatie (geen contact meer met je lichaam, gevoel  en omgeving)

Niet om kunnen gaan met heftige emoties

Moeite hebben om je eigen gedachten en gevoelens te vertrouwen

Problemen met boosheid (de angst om boosheid toe te laten, bang dat, als je jouw boosheid laat zien, je deze nooit meer onder controle zult krijgen, constant boos zijn of buitenproportioneel boos zijn)

Relationele problemen zoals bijvoorbeeld:

Het gevoel hebben dat je waardeloos bent, dat je jouw partner niet waard bent

Moeite hebben om echte acceptatie, liefde en zorg van wie dan ook te accepteren

Het gevoel hebben dat de ander altijd gelijk heeft

Excessief voor anderen zorgen en jezelf verwaarlozen

Je eigen kinderen niet goed behandelen zonder te weten waarom

Moeite hebben om een emotionele band met je kinderen op te bouwen, of het tegenovergestelde, je kinderen te dicht op de huid zitten

Onverklaarde moeite hebben met de (intieme) verzorging van je eigen kinderen.

Het gevoel hebben dat je jouw familie moet beschermen tegen de wetenschap wat jou is overkomen

Mensen die zeggen van je te houden vaak testen (door nare dingen te doen)

Excessief inspannen om anderen te plezieren, om maar goedkeuring te krijgen

Problemen met grenzen: niet kunnen confronteren, geen nee durven zeggen, het gevoel hebben dat je moet doen wat anderen verlangen zonder rekenschap te geven aan je eigen gevoelens. Niet geloven dat je recht hebt op je eigen gevoelens

Problemen in het geheugen:

Gaten in het geheugen in de vroege jeugd

Flashbacks: gevoelens, geluiden, geuren, dromen etc, over bepaalde dingen zonder dat je noodzakelijkerwijs weet waar het over gaat

Nachtmerries met scènes uit het misbruik of opgejaagd worden

Een onrealistisch ideaalplaatje hebben van je eigen jeugd of je ouders

Ontkennen wat er gebeurd is of hoe ingrijpend het was

Minimaliseren of excuseren van de misbruik incidenten, “het was niet zo erg”, “anderen hadden het zwaarder”, “ze bedoelden het niet slecht”

Triggers: sommige gebeurtenissen zoals: zien hoe de misbruiker jouw kind vasthoudt of je eigen kinderen bereiken de leeftijd waarop bij jou het misbruik begon, kunnen flashbacks triggeren of onverklaarbare angsten oproepen en zelfs volledige herinneringen activeren.

Problemen op spiritueel:

Boosheid tegen God, het universum of wat dan ook

Problemen met vertrouwen in de kerk

Je niet geliefd en geaccepteerd kunnen voelen

Spirituele leegte voelen

God de schuld geven van je leefomstandigheden

Niet in staat zijn om vergeving te schenken of te ontvangen

Je onwaardig voelen

Zoeken naar veiligheid en rust “tegen elke prijs”

Gevoel van hopeloosheid over jezelf en het leven

Problemen met vertrouwen: moeite om ook maar iemand te vertrouwen, vermijden van intimiteit omdat je het idee hebt dat als ze je echt zouden kennen, ze jou zouden afwijzen

Te goed van vertrouwen zijn

Als kind is jou iets overkomen. Iemand waar je tegenop keek of waarvan je afhankelijk was heeft jou iets aangedaan waartegen je weerloos was. Nu ben je volwassen en heb je een keuze. Ja, je hebt een keuze! Namelijk blijven Overleven of leven. Wat je hiervoor moet doen is verantwoordelijkheid nemen als volwassene om het kleine kind in jou te helen. En ja, je bent niet verantwoordelijk voor wat jou toen is overkomen. En ja, het is totaal niet eerlijk dat iemand anders jou beschadigd heeft op alle vlakken van jouw bestaan en dat jij vervolgens er keihard aan moet gaan werken om je beter te gaan voelen. En toch is dit het beste en mooiste wat jij aan jezelf en aan het beschadigde kind kan geven.

Ga voor meer informatie naar www.happyinjelijf.nl en/ of bestel het boek ‘Seksueel misbruikt, mijn lichaam wil een verhaal vertellen’. Meer over mijn boek

met warme groet,

Melissa van der Meer

Happy in je Lijf

happyinje

Stay in the loop

Subscribe to our free newsletter.

Related Articles